Bedrijfsmaatschappelijk Werk

 

Bedrijfsmaatschappelijk werk is een vorm van hulpverlening die gericht is op de sociale en psychologische ondersteuning van werknemers binnen een bedrijf. Het doel van bedrijfsmaatschappelijk werk is om een gezonde werkomgeving te creëren, waarbij medewerkers zich gesteund voelen en beter presteren. Ik probeer bijvoorbeeld conflicten tussen werknemers op te lossen, biedt ondersteuning bij echtscheidingen maar ook vragen rond mantelzorg of het overlijden van een dierbare. Ook kan ik helpen bij het vinden van passend werk na langdurig ziekteverzuim en biedt steun bij reorganisaties en ontslag. Ik kan tevens helpen bij het aanvragen van zorgverlof of financiële steun.

Als bedrijfsmaatschappelijk werker heb ik de expertise in het helpen bij diverse problemen, zoals stress, conflictsituaties, rouwverwerking, burn-out klachten en relatieproblemen. Daarnaast biedt ik ondersteuning bij de re-integratie van medewerkers die thuis zitten, langdurig ziek zijn geweest of terugkeren na een periode van verlof.

Het bedrijfsmaatschappelijk traject

 

Het bedrijfsmaatschappelijk werk dat ik aanbied, is vertrouwelijk en gericht op individuele begeleiding. Ik ben opgeleid om op een professionele manier om te gaan met emotionele en persoonlijke problemen van uw medewerkers. Met mijn geschiedenis in de GGZ, opleiding tot bedrijfsmaatschappelijk werker en doeltreffende methodiek kan ik uw medewerker snel en efficiënt van dienst zijn.

 

Ik ga uit van een intake van 2.5 uur met 5 vervolggesprekken van 1.5 uur. Vaak is er in deze periode al een oplossing. Coaching is altijd maatwerk. Met oog voor wat werkgever en werknemer nodig hebben, kan het traject aangepast worden qua duur of aanpak. Dit gebeurt altijd in overleg en mijn doel is om medewerker en werkgever tevreden te stellen met de oplossing. 

Waarom een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Door bedrijfsmaatschappelijk werk aan te bieden, investeer je als werkgever in de gezondheid en het welzijn van je medewerkers. Het heeft een positieve invloed op de tevredenheid en prestaties van je medewerkers en uiteindelijk ook op de resultaten van je bedrijf. Daarnaast heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker een positieve invloed op het terugdringen van het ziekteverzuim. Door mij op tijd in te schakelen ben ik dikwijls in staat om uw medewerker te helpen en conflicten op te lossen zodat men zich weer kan richten op het werk. 

 

Heeft een van jouw medewerkers sociale of psychologische ondersteuning nodig? Of maak je je zorgen om een personeelslid?

Neem contact op voor een offerte of voor meer informatie.