Vertrouwenspersoon

 

Als vertrouwenspersoon bied ik een veilig en vertrouwelijk luisterend oor aan mensen die te maken hebben met ongewenste situaties op het werk. Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke en professionele steun voor werknemers die te maken krijgen met ongewenst gedrag op het werk. Dit kan bijvoorbeeld gaan om grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, discriminatie of seksuele intimidatie. Maar ook bij vermoedens van fraude, machtsmisbruik of andere misstanden kan ik worden ingeschakeld. Ik bied een luisterend oor, kan adviseren en informeren en kan eventueel bemiddelen om tot een oplossing of herstel van de situatie te komen.

Als vertrouwenspersoon ben ik onpartijdig, objectief en vertrouwelijk.  Dit betekent dat wat met mij besproken wordt, in principe vertrouwelijk blijft. Ik heb geen politieke of ideologische opvattingen in mijn werk zodat ik voor iedereen klaar kan staan. Ik ben er voor werknemers, maar ook voor werkgevers, en kan door beide partijen worden ingeschakeld. Mijn rol is om werknemers te ondersteunen en te begeleiden bij het bespreken van hun situatie en om eventueel in overleg te treden met de werkgever om tot een oplossing te komen. Ik werk laagdrempelig, de-escalerend en met gevoel voor medewerker en organisatie.

Een luisterend oor

 

Het kan moeilijk zijn om te praten over ongewenste situaties op het werk. Toch is het belangrijk om er niet alleen mee te blijven zitten, zodat er op tijd wat aan gedaan kan worden. Als vertrouwenspersoon bied ik een veilige omgeving om te praten en help ik graag om samen tot een oplossing te komen. Of het nu gaat om het vinden van advies, informatie of het begeleiden naar de juiste instantie - ik ben er om te helpen.

Kortom, als vertrouwenspersoon bied ik werknemers en werkgevers ondersteuning bij ongewenst gedrag op de werkvloer. Ik bied een veilige en vertrouwelijke omgeving om te praten over problemen en kan helpen om tot een oplossing te komen. Bij mij bent u in goede handen, omdat ik objectief, professioneel en betrouwbaar ben.

Vertrouwelijk handelen

 

Ik ben opgeleid en heb vele jaren ervaring om op een vertrouwelijke manier om te gaan met emotionele en persoonlijke problemen van uw medewerkers. Met mijn geschiedenis in de GGZ en opleiding tot vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen & integriteit) kan ik uw medewerker snel en efficiënt van dienst zijn. Tevens zal ik contact blijven met de organisatie om management te ondersteunen, trends waar te nemen en de directie te informeren zoals u verwacht van een professionele vertrouwenspersoon. 

 

Ik ga uit van een intake van 2.5 uur met vervolggesprekken van 1.5 uur. 

 

Neem contact op voor een offerte.

Heb je eerst nog vragen? Stel ze gerust.