Burnout coaching op het werk

 

Burn-out is een van de meest voorkomende oorzaken van verzuim.

Als werkgever wil je werknemers met een (aankomende) burn-out helpen, maar dat blijkt in de praktijk lastig.

Ondanks alle goede bedoelingen is de expertise voor de juiste begeleiding vaak niet in huis.

Een burn-out coach helpt bij re-integratie en bij het voorkomen van burn-out en aan stress gerelateerde klachten.

 

Het zakelijke coaching traject

Ik ga met jouw personeel aan de slag met kortdurende, doelgerichte cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze therapievorm blijkt zeer effectief bij het behandelen van stress en burn-outklachten. Dit houdt in:

  • 10 sessies van 1,5 uur
  •  Praktische oplossingen
  • Leren om anders met situaties om te gaan
  • Werken aan beslisvaardigheid
  • Opdrachten die aansluiten op het eigen werk

Dit kan onderdeel zijn van een re-integratietraject of op vrijwillige basis als burn-outpreventie. Vertrouwelijkheid is hierin altijd van toepassing.

Maatwerk

Coaching is altijd maatwerk. Met oog voor wat werkgever en werknemer nodig hebben, kan het traject aangepast worden qua duur of aanpak. Dit gebeurt altijd in overleg.

Door mijn ervaring in de psychiatrische en pedagogische hulpverlening weet ik raad met alles wat er naar voren kan komen in de gesprekken. Het probleem ligt zelden alleen bij het werk en kruist dikwijls met het gezins- en privéleven. Zo kan ik uw personeel net dat extra beetje aanbieden.  Daarnaast heb ik een uitstekend netwerk dat ik aan kan spreken.

 

Waarom een burnout coach op het werk?

Gemiddeld is een werknemer een jaar uit de running door burn-out. Er zijn ook genoeg voorbeelden van personeel dat twee jaar of langer ziek is. Dit is natuurlijk niet prettig voor beide partijen.

Jij bent vaak je toppresteerder kwijt en het kost je een aardige duit. Daarnaast gaat jouw personeelslid door een hele zware tijd, iets dat ieder mens het liefst voorkomen wil. 

Met alle goede bedoelingen is het vaak moeilijk voor bedrijven om een medewerker met een (aankomende) burn-out te helpen. De managers hebben hier niet voor gestudeerd, de bedrijfsarts is er niet voor behandelingen en de vertrouwenspersoon is er voor vertrouwenskwesties en biedt geen coaching. Een oplossing is een (externe) burn-out coach.

Ik ga samen met jouw medewerker aan de slag om ervoor te zorgen dat het niet van een burn-out komt of om te helpen bij herstel. Dit zorgt voor een significante reductie in verzuim.

 

Heb je hulp nodig bij re-integratie van werknemers na ziekte? Of maak je je zorgen om een personeelslid met beginnende stressklachten?

Neem contact op voor een offerte of voor meer informatie.